سفارش تبلیغ
صبا

در انتظار ظهور

تلاش

دانه هایی که ایمان دارند باید برویند ، تسلیم سرسختی محیط نمی شوند ، آنها حتی اگر یک گیاه نرم و نازک هم باشند بازهم می رویند و به هرچه می خواست مقابلشان سد باشد ، لبخند می زنند.

 

ما هم در زندگی مان آدم هایی که در سخت ترین  شرایط روییده اند را دیده ایم ، آنها که تسلیم نمی شوند و حتی از دل یک پوسته ی سخت ، روییده اند و به خورشید گفته اند: سلام!


+نوشته شده در دوشنبه 94/2/7ساعت 12:12 صبحتوسط سیدمحمدرضا سبحانی نیا | نظرات ( ) |