سفارش تبلیغ
صبا

در انتظار ظهور

 

رسیدی و پر از شادی و شوری                    آهای چارشنبه سوری!

شنیدم با جوانان جفت و جوری                    آهای چارشنبه سوری!

 

          شده  فرهاد با فرزاد و هوشنگ                 برای شب هماهنگ              

پیامک می زند پوران بــه پوری                     آهای چارشنبه سوری!

 

          پس از سالی چتیدن یا پیامک                              خوشا مهسا  و بابک!            

مزه دارد ملاقات حضـــــوری                        آهای چارشنبه سوری!

 

                  جوانان با مدلهـــــــای فرنگی                         پی خوش آب و رنگی                     

تماماً نـــــــاز و گوگوری مگوری                     آهای چارشنبه سوری!

 

نمایشگــــاه انواع مدلهــــــــا                      طراوت بخش  دلها

صفــــــا بخش اُناثی و ذکوری                      آهای چارشنبه سوری!

آتش

بساط «سرخی تــو، زردی من»                    سر هر کوی  وبرزن

تو هم چون مردمــان غرق سروری                آهای چارشنبه سوری!

 

مش اصغر توی چادر دیدنی شد                    پی قاشق زنی شد

که باشد استتار اینجا ضروری                       آهای چارشنبه سوری!

                                                          

    چراغ قرمز و ده حاجی فیروز                           سیه روی و سیه روز             

بگیرند از جماعت پول زوری                          آهای چارشنبه سوری!

 

 یکی از جیغ و داد  اهل کوچه                      کند  دندان قروچه

بگوید: داد از این حد بی شعوری!                  آهای چارشنبه سوری!

 

بر اعصــــــابش زند یکریز تقّه                       هیاهــــــــوی ترقّه

ندارد بیش از این تاب صبــوری                      آهای چارشنبه سوری!

 

به فحش و لعن  بر آباء و  اجداد                    مزاحم را کند یاد       

شب آمرزش اهـــــل قبوری!!                        آهای چارشنبه سوری!

آتش

مقصــر من نمی گویم تـو هستی                 ولی از  بمب دستی

چه چشمانی که شد محکوم کوری               آهای چارشنبه سوری!

 

نمی دانم بهشتی یا جهنم                         که کارت گشته درهم

از این دیو و دد و غلمان و حوری                     آهای چارشنبه سوری!

 

کنند آزارهــــــا  با نام سرکار                        گروهی مردم آزار

که دورند از ادب صد سال نوری                     آهای چارشنبه سوری!

 

               امید است اینکه  با شادی معقول                 همه خوشحال و شنگول                 

کنیم از شیوه‌ی این  عده   دوری                    آهای چارشنبه سوری!!!

 


+نوشته شده در چهارشنبه 88/12/26ساعت 1:9 صبحتوسط سیدمحمدرضا سبحانی نیا | نظرات ( ) |نظر مراجع معظم تقلید در مورد چهارشنبه سوری

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای: چهارشنبه سوری مبنای عقلایی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی: چهارشنبه سوری یک مراسم خرافی برگرفته از آیین غلط گذشتگان است. 

حضرت آیت‌الله العظمی شیخ لطف الله صافی گلپایگانی: اشکال دارد.
جضرت آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی: اموری که به جامعه ضرر می‌زند و موجب ایذاء مردم است مانند استعمال ترقه و خرید و فروش آن جایز نیست.


+نوشته شده در دوشنبه 88/12/24ساعت 12:25 صبحتوسط سیدمحمدرضا سبحانی نیا | نظرات ( ) |